Voit valittaa päätöksestä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan

 

Jos olet tyytymätön Kelan päätökseen, ota yhteyttä Kelaan. Kelalla on velvollisuus selvittää, voiko se oikaista päätöksensä.

Sinun on tehtävä valitus 30 päivän kuluessa siitä kun olet saanut päätöksestä tiedon.

Jos Kela ei oikaise päätöstään, se siirtää asiasi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi. Lautakunta on valtioneuvoston asettama. Asian käsittely muutoksenhakulautakunnassa on sinulle maksuton.

Mikäli et ole tyytyväinen lautakunnan ratkaisuun, voit valittaa asiasta vakuutusoikeuteen.

MUISTA -  Tee valitus 30 päivän kuluessa