FI SV

Du kan överklaga beslutet till 
patientskadenämnden 

Om du anser att Patientförsäkringscentralens beslut grundar sig på en bristfällig eller felaktig utredning kan du skriftligen be centralen behandla ärendet igen.

Du kan också överklaga beslutet till patientskadenämnden som ger en rekommendation för hur ärendet bör avgöras. Du måste ge nämnden en begäran om utlåtande inom tre år från det att du fått beslutet om ersättning.

Patientskadenämnden är tillsatt av statsrådet och har som uppgift att ge rekommendationer eller utlåtanden om ersättningar för patientskador. Nämndens rekommendationer förbinder inte Patientförsäkringscentralen, men centralen följer dem nästan utan undantag. Du behöver inte betala för att få ärendet behandlat av besvärsnämden.

Om du inte är nöjd med Patientförsäkringscentralens beslut eller nämndens rekommendation kan du föra ärendet till tingsrätten för behandling.

KOM IHÅG - Gör begäran om utlåtande inom tre år