FI SV

Voit valittaa päätöksestä
potilasvahinkolautakunnalle

Jos Potilasvakuutuskeskuksen päätös on mielestäsi perustunut puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen, voit kirjallisesti pyytää keskusta käsittelemään asiasi uudelleen.

Voit myös valittaa päätöksestä potilasvahinkolautakunnalle, joka antaa asiassa ratkaisusuosituksen. Sinun on tehtävä lausuntopyyntö lautakunnalle kolmen vuoden kuluessa korvauspäätöksen saamisesta.

Potilasvahinkolautakunta on valtioneuvoston asettama ja sen tehtävänä on antaa suosituksia tai lausuntoja potilasvahinkojen korvaamisesta. Lautakunnan ratkaisusuositukset eivät sido Potilasvakuutuskeskusta, mutta keskus noudattaa niitä lähes poikkeuksetta. Asian käsittely muutoksenhakulautakunnassa on sinulle maksuton.

Mikäli et ole tyytyväinen Potilasvakuutuskeskuksen päätökseen tai lautakunnan ratkaisusuositukseen, voit viedä asian käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

MUISTA -  Tee lausuntopyyntö kolmen vuoden kuluessa