Vakuutusyhtiö arvioi vamman ja haitan yhteyttä onnettomuuteen

 

Kun vahinkoilmoitus on tehty, vakuutusyhtiön korvauskäsittelijä tutkii korvauksen saamisen edellytykset. Hän ottaa tarvittaessa yhteyttä onnettomuuden osapuoliin, vakuutuksenottajaan, terveydenhuollon asiantuntijoihin ja viranomaisiin lisätietojen hankkimiseksi.

Tämän jälkeen vakuutusyhtiön asiantuntijalääkäri tekee tietojen perusteella arvion liikennevahingossa saamastasi vammasta, haitasta sekä työ- ja toimintakyvystäsi. Sitten korvauskäsittelijä, juristi ja muut vakuutusyhtiön asiantuntijat valmistelevat yhdessä päätöksen.

Jos liikennevahinkovammasta aiheutuu työkyvyttömyyttä ja sen vuoksi ansionmenetystä, se korvataan tosiasiallisen menetyksen suuruisena.
Liikennevakuutusyhtiöt käyttävät lääketieteellisen haitan arvioinnissa ja korvauspäätöksen tekemisessä sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa haittaluokitusta. Vakuutusyhtiön asiantuntijat selvittävät sinun haittaluokkasi lääkärinlausunnon perusteella. Tarkemmat perusteet henkilövahinkokorvausten määrittämisestä antaa Liikennevahinkolautakunta. 
Liikennevakuutuslain mukaan vakuutusyhtiön on maksettava korvaukset joutuisasti, viimeistään 3 kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut kaikki korvauspäätöksen edellyttämät selvitykset.

Ylittävästä ajasta yhtiön on maksettava sinulle viivästyskorvausta.

MUISTA - Hakemuksen käsittely voi kestää useita kuukausia