Vakuutuslaitos selvittää oikeutesi  

Vakuutuslaitoksen tehtävänä on selvittää sinun oikeutesi etuuteen tai korvaukseen. Hakemuksen käsittelyssä on kyse oikeusturvasi toteutumisesta.

Oikeusturva toteutuu silloin, kun hakija saa sellaisen etuuden tai korvauksen, johon hän on lain mukaan oikeutettu. Oikeusturvaan kuuluu myös, että vakuutus- ja korvausasiat hoidetaan kohtuullisessa ajassa ja niissä noudatetaan salassapitovelvollisuutta.

Vakuutuslaitosten päätöksentekotapa riippuu vakuutuksesta, etuudesta ja korvauksesta. Päätöksentekoon osallistuu kuitenkin yleensä useita asiantuntijoita, kuten käsittelijöitä, juristeja ja asiantuntijalääkäreitä. Laitosten asiantuntijalääkärit osallistuvat päätösten tekemiseen silloin, kun asiasi ratkaisemiseen tarvitaan lääketieteellistä asiantuntemusta. Asiantuntijalääkäri arvioi hoitavan lääkärin lausunnon perusteella oikeuttasi etuuteen tai korvaukseen. Hän ei tee sinulle lääketieteellistä tutkimusta, mutta hän tarvitsee terveydenhuollosta riittävästi tietoa tilanteestasi.

Selvitystyö ja päätöksenteko ovat laissa säädeltyä viranomaistoimintaa. Niitä ohjaavat hallintolaki ja vakuutuslajin oma lainsäädäntö.

MUISTA - Vakuutuslaitos selvittää oikeutesi, ei terveydentilaasi