Vakuutuslaitos arvioi vamman ja haitan syy-yhteyttä

Kun tieto tapaturmastasi tai ammattitautiepäilystäsi saapuu vakuutuslaitokseen, laitoksen korvauskäsittelijä tutkii korvauksen saamisen edellytykset. Hän ottaa tarvittaessa yhteyttä sinuun, terveydenhuollon asiantuntijoihin ja viranomaisiin lisätietojen hankkimiseksi.

Tapaturmavakuutuksen korvauspäätösten valmistelussa vakuutuslaitos ottaa usein yhteyttä vakuutettuun henkilöön tämän kuulemiseksi. Vakuutuslaitoksella on velvollisuus selvittää kaikki tapaturmaa tai ammattitautia koskevat tiedot sekä hankkia asiakirjat mahdollisimman nopeasti. 

Tämän jälkeen vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkäri tekee tietojen perusteella arvion ammattitaudistasi tai tapaturmassa saamastasi vammasta sekä toimintakyvystäsi. Asiantuntijalääkäri tekee arvion myös tapaturman ja vamman syy-yhteydestä.

Vakuutuslaitokset käyttävät lääketieteellisen haitan arvioinnissa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa haittaluokitusta.Vakuutuslaitoksen asiantuntijat selvittävät haittaluokan lääkärinlausunnon perusteella. 

Korvauskäsittelijä, juristi ja muut vakuutuslaitoksen asiantuntijat valmistelevat yhdessä päätöksen asiantuntijalääkärin arvion pohjalta. Vakuutuslaitos pyytää tietyissä asetuksessa luetelluissa asioissa tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunnon. Korvauksista säännellään tapaturmavakuutuslaissa.

Vakuutuslaitos antaa päätöksen viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vakuutuslaitos on saanut kaikki korvauskäsittelyssä tarvittavat tiedot. Tästä ylittävästä ajasta vakuutuslaitoksen on maksettava sinulle viivästyskorvausta.

MUISTA - Hakemuksen käsittely voi kestää useita kuukausia