Työtapaturmalla ja ammattitaudilla oltava yhteys työhön

Jotta työtapaturma tai ammattitauti voidaan korvata sinulle, niillä on oltava yhteys työhösi. Tapaturmavakuutuslaitokset puhuvat tästä syy-yhteytenä tai syy-seuraussuhteena. Työtapaturma voi sattua työtehtävien lisäksi myös työpaikalla, työtapahtumissa tai työmatkoilla. Myös matkat kotisi ja työpaikkasi välillä ovat työtapaturmavakuutuksen piirissä.

Korvaukset määräytyvät tapaturmavakuutuslain mukaan. Vakuutus voi korvata sinulle esimerkiksi sairaanhoidon ja kuntoutuksen kustannukset sekä toimeentulon menetyksen.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on ensisijainen muihin etuuslajeihin nähden. Ensisijaisuus tarkoittaa asian käsittelemistä ja korvaamista ensin työtapaturmana tai ammattitautina. Tapaturmakorvauksia myönnettäessä ei yhteen soviteta muita korvauksia. 

Lakisääteinen vakuutus Korvauksia
Työtapaturmavakuutus

Tutkimus- ja hoitokulut ja ansionmenetyskorvaukset.
Lisäksi tukea tapaturmasta tai ammattitaudista kuntoutumiseen.

Kysy lisätietoa korvauksista vakuutuslaitoksilta tai Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

MUISTA - Tapaturmalla tai taudilla on oltava yhteys työhösi