Työtapaturmalla ja ammattitaudilla oltava yhteys työhön

 

Jotta työtapaturma tai ammattitauti voidaan korvata sinulle, niillä on oltava yhteys työhösi. Tapaturmavakuutuslaitokset puhuvat tästä syy-yhteytenä tai syy-seuraussuhteena. Työtapaturma voi sattua työtehtävien lisäksi myös työpaikalla, työtapahtumissa tai työmatkoilla. Myös matkat kotisi ja työpaikkasi välillä ovat työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piirissä.

Korvaukset määräytyvät työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan. Vakuutus voi korvata sinulle esimerkiksi sairaanhoidon ja kuntoutuksen kustannukset sekä toimeentulon menetyksen.

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on ensisijainen muihin etuuslajeihin nähden. Ensisijaisuus tarkoittaa asian käsittelemistä ja korvaamista ensin työtapaturmana tai ammattitautina. Työtapaturma- ja ammattitautikorvauksia korvauksia myönnettäessä ei yhteen soviteta muita korvauksia. 

Lakisääteinen vakuutus Korvauksia
Työtapaturmavakuutus

Tutkimus- ja hoitokulut ja ansionmenetyskorvaukset.
Lisäksi tukea tapaturmasta tai ammattitaudista kuntoutumiseen.

Kysy lisätietoa korvauksista vakuutuslaitoksilta tai Tapaturmavakuutuskeskuksesta.

MUISTA - Tapaturmalla tai taudilla on oltava yhteys työhösi