Työkykyäsi arvioidaan 60 ja 90 päivän kuluttua työkyvyttömyyden alkamisesta

 

Jos olet työsuhteessa, työkykyäsi arvioidaan työterveyshuollossa viimeistään 60 ja 90 päivän kuluttua siitä hetkestä lähtien kun sinulle on myönnetty sairauspäivärahaa. Tarkistuspisteiden tarkoituksena on aloittaa työkykyäsi tukevat toimenpiteet ennen kuin sairauspäivärahasi loppuu. Usein jokin tarkistuspisteistä johtaa siihen, että sinua kehotetaan hakemaan kuntoutusta.

Kerro terveydellisistä ongelmista lääkärillesi huolellisesti. Tiedot vaikuttavat paitsi hoitoosi myös eläke- tai kuntoutushakemuksesi ratkaisuun.

Lääkärin tehtävänä ei ole hoitaa etuus- tai korvausasioitasi. Lääkärisi tehtävänä on antaa parasta mahdollista sairaanhoitoa ja välittää sinusta mahdollisimman tarkat lääketieteelliset tiedot eläkelaitokselle ja Kelalle korvauspäätöksen tueksi. Tärkein asiakirja on lääkärinlausunto.

Kun työkyvyttömyys on kestänyt yli 3 kuukautta (Kela)

MUISTA - Työkykyäsi arvioidaan useassa vaiheessa