Tarkista vakuutuslaitoksen päätöksen perustelut

Vakuutuslaitoksen on perusteltava päätöksensä. Perustelujen avulla hakijan on helpompi ymmärtää, mitä hänen asiassaan on päätetty ja miksi.

Perustelujen perimmäisenä tarkoituksena on osoittaa sinulle, että hakemuksesi on ratkaistu puolueettomasti, asianmukaisesti ja oikein.
 
Jos haluat lisää tietoa ratkaisusta, ota ensin yhteyttä vakuutuslaitokseen. Sinulla on oikeus saada itseäsi koskevat asiakirjat ja tiedot nähtäväksi. Sinulla on myös oikeus saada tietää, ketkä asiantuntijat ovat olleet päättämässä ratkaisusta.

MUISTA - Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä vakuutuslaitokseen