Tarkista Potilasvakuutuskeskuksen päätöksen perustelut

 

Potilasvakuutuskeskuksen on perusteltava päätöksensä. Hyvien perustelujen avulla hakijan on helpompi ymmärtää, mitä hänen asiassaan on päätetty ja miksi.

Päätösten perustelujen saaminen on perustuslaillinen oikeutesi. Perustelujen perimmäisenä tarkoituksena on osoittaa, että hakemuksesi on ratkaistu puolueettomasti, asianmukaisesti ja oikein.

Jos haluat lisää tietoa hakemuksesi ratkaisusta, voit ottaa yhteyttä korvauskäsittelijään. Sinulla on myös oikeus saada sinua koskevat asiakirjat nähtäväksi. Niistä ja päätöksestä ilmenee, ketkä ovat osallistuneet asiasi käsittelyyn.

MUISTA -  Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä Potilasvakuutuskeskukseen