Tarkista päätöksen perustelut

 

Eläkelaitoksen ja Kelan on perusteltava päätöksensä. Hyvien perustelujen avulla sinun on helpompi ymmärtää, mitä asiassasi on päätetty ja miksi.

Päätösten perustelujen saaminen on perustuslaillinen oikeutesi. Perustelujen tärkeimpänä tarkoituksena on osoittaa, että hakemuksesi on ratkaistu puolueettomasti, asianmukaisesti ja oikein.

Jos haluat lisää tietoa hakemuksesi ratkaisusta, sinulla on oikeus perehtyä sinua koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin päätöksen saatuasi. Sinulla on myös oikeus tietää, ketkä asiantuntijat ovat olleet vaikuttamassa ja päättämässä hakemuksesi ratkaisusta.

Jos eläkettä tai kuntoutusta koskeva hakemuksesi hylätään, Kelan tai eläkelaitoksen on huolehdittava siitä, että sinulle annetaan tietoa muista kuntoutusmahdollisuuksista.  

MUISTA - Hylkäävän päätöksen jälkeen muita mahdollisuuksia