Tarkista Kelan päätöksen perustelut

 

Kelan on perusteltava päätöksensä. Hyvien perustelujen avulla hakijan on helpompi ymmärtää, mitä hänen asiassaan on päätetty ja miksi.

Päätösten perustelujen saaminen on perustuslaillinen oikeutesi. Perustelujen perimmäisenä tarkoituksena on osoittaa, että hakemuksesi on ratkaistu puolueettomasti, asianmukaisesti ja oikein.

Jos haluat lisää tietoa hakemuksesi ratkaisusta, sinulla on oikeus saada sinua koskevat asiakirjat ja tiedot nähtäväksi päätöksen saatuasi. Sinulla on myös oikeus tietää, ketkä asiantuntijat ovat olleet vaikuttamassa ja päättämässä hakemuksesi ratkaisusta.

MUISTA - Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä Kelaan