Skador och men ska vara medicinskt påvisbara

 

Berätta noggrant för din läkare om trafikolyckan och de hälsoproblem som den medfört. Informationen påverkar både vården du får och avgörandet av ditt försäkringsärende. 

Det är inte läkarens uppgift att ta hand om dina förmåns- eller ersättningsärenden. Läkarens uppgift är att ge dig bästa möjliga sjukvård och ge så noggrann medicinsk information om dig som möjligt till stöd för försäkringsanstaltens ersättningsbeslut. Läkarutlåtandet är det viktigaste dokumentet.

Berätta om trafikolyckan för din läkare så snart som möjligt. Det kan till exempel vara svårt att utreda en skada eller ett men som en trafikolycka medfört om det har gått lång tid sedan olyckan.

KOM IHÅG - Berätta för din läkare om olyckan så snart som möjligt