Sjukdomen måste
vara medicinskt påvisbar

I många försäkringsärenden måste man besöka en läkarmottagning innan man gör ansökan. Berätta alltid noggrant om dina hälsoproblem för läkaren. Informationen påverkar både vården du får och avgörandet av ditt försäkringsärende.

Det är inte läkarens uppgift att ta hand om dina förmåns- eller ersättningsärenden. Läkarens uppgift är att ge dig bästa möjliga sjukvård och ge dig så noggrann information om ditt hälsotillstånd och din funktionsförmåga som möjligt till stöd för försäkringsanstaltens ersättningsbeslut. Läkarutlåtandet är det viktigaste dokumentet. Anteckningar i patientjournalen kan också vara viktiga för försäkringsanstalten.

Ju allvarligare ärende det är fråga om, desto större anledning har du att kontrollera dina handlingar. På det sättet säkerställer du att försäkringsanstalten får tillräckligt med information om din situation. Fråga din läkare om något verkar oklart eller om det är något du inte förstår.

Kom ihåg att berätta om dina hälsoproblem för din läkare i ett så tidigt skede som möjligt. För många försäkringar är det av betydelse när din sjukdom har konstaterats eller hur skadan har skett. Det kan till exempel vara väldigt svårt att utreda en skada som uppstått vid en olycka om det har gått lång tid sedan olyckan. Samtidigt försvåras utredningen och bedömningen om anteckningarna i patientjournalen har gjorts slarvigt eller fel under ditt första läkarbesök.

KOM IHÅG - Gå till läkaren i tid och kontrollera handlingarna från vårdbesöket