Sjukdagpenning i högst
300 vardagar

Du kan få sjukdagpenning om du under de tre månaderna innan du blev arbetsoförmögen har varit

  • arbetstagare
  • företagare
  • yrkesutövare
  • studerande på heltid
  • arbetslös arbetssökande
  • hemma och skött om ditt hushåll
  • sabbats- eller alterneringsledig
  • närstående- eller familjevårdare

FPA betalar ut sjukdagpenning i högst 300 vardagar. Innan tidsfristen går ut börjar FPA och andra försäkringsanstalter utreda om rehabilitering kunde hjälpa dig med din sjukdom och stöda din arbetsförmåga.

Lagstadgad försäkring Förmåner
Sjukförsäkringen

Sjukdagpenning
Partiell sjukdagpenning

Dessutom kan sjukförsäkringen ersätta en del av kostnaderna för privat läkarvård och privat tandvård samt vård och undersökningar som läkaren ordinerat. Sjukförsäkringen kan också ersätta en del av läkemedelskostnaderna och resekostnader som sjukdomen medfört.

Utkomst vid sjukdom och rehabilitering

Om din funktionsförmåga är nedsatt men du kan arbeta deltid kan FPA bevilja dig partiell sjukdagpenning. Deltidsarbete är ett frivilligt arrangemang. Både arbetstagaren och arbetsgivaren måste ge sitt samtycke till det. Deltidsarbetet får inte äventyra din hälsa eller återhämtning. Partiell sjukdagpenning betalas ut för minst 12 vardagar i sträck och för högst 120 vardagar.

Om din arbetsoförmåga har orsakats av en olycka, arbetssjukdom eller trafikolycka betalas dagpenningen ut från dessa försäkringar. Om utbetalningen av ersättningen fördröjs kan du få sjukdagpenning av FPA för den tiden. 

FPA ger mer information om förmånerna.

KOM IHÅG - Du kan också ansöka om partiell sjukdagpenning