FI SV

Patientskada eller dåligt vårdresultat? 

 

För att du ska kunna få ersättning för en hälso- och sjukvårdsrelaterad skada måste den ha en tydlig koppling till åtgärderna, instrumenten eller omständigheterna när du vårdades. En skada är inte det samma som ett dåligt vårdresultat. Ibland är det till exempel på grund av sjukdomens eller skadans natur inte möjligt att uppnå ett bra vårdresultat. Sviter ersätts inte om vården har getts enligt vårdkraven eller om en skada trots det har kunnat undvikas.

Patientförsäkringen ger i huvudsak ersättning för de skador och men som orsakats av vården. Dessutom kan försäkringen till exempel ersätta dina kostnader för sjukvård samt inkomstbortfall.

Lagstadgad Ersättningar
Patientförsäkringen

Ersättning för inkomstbortfall 
Ersättning för bestående men 
Ersättning för tillfälligt men 
Ersättning för bestående kosmetiskt men 
Ersättning för begravningskostnader 
Ersättning för förlorad inkomst 
Ersättning för andra kostnader

Patientförsäkringen är sekundär i förhållande till de flesta lagstadgade förmåner och ersättningar. Det innebär att patientförsäkringen ersätter de kostnader och förluster som de andra försäkringarna inte täcker.
Be Patientförsäkringscentralen om mer information om ersättningarna.

KOM IHÅG - Kontrollera om du kan få ersättning från andra försäkringar