Om din arbetsförmåga är nedsatt på grund av
sjukdom behöver du ett läkarutlåtande

 

Du behöver ett läkarutlåtande om din arbetsoförmåga när du ansöker om sjukdagpenning. Läkaren kan bedöma att du är arbetsoförmögen om du inte kan sköta ditt jobb på grund av sjukdom.

Var alltid noggrann när du berättar om dina hälsoproblem för din läkare. Informationen påverkar både vården du får och avgörandet av ditt försäkringsärende. Det är inte läkarens uppgift att ta hand om dina förmåns- eller ersättningsärenden. Din läkare ska behandla din sjukdom så bra som möjligt. Dessutom ska läkaren ge så exakt medicinsk information om dig som möjligt till stöd för FPA:s beslut om ersättning. Läkarutlåtandet är det viktigaste dokumentet.

Ju längre du är sjuk, desto mer information om din situation behöver FPA. Om du är anställd bedöms din situation igen senast 60 och 90 dagar efter att sjukdagpenningen har beviljats.

När arbetsoförmågan pågått i över tre månader (FPA)

KOM IHÅG - Ju längre du är sjuk, desto mer information behöver FPA