Olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar måste ha koppling till arbetet

 

För att du ska kunna få ersättning för en arbetsolycka eller en yrkessjukdom måste de ha en koppling till ditt arbete. Olycksfallsförsäkringsanstalterna talar om det som orsakssamband eller förhållandet mellan orsak och verkan. En arbetsolycka kan både inträffa medan man utför arbetsuppgift och på arbetsplatsen, på en jobbtillställning eller arbetsresa. Resorna till och från din arbetsplats omfattas också av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Ersättningarna fastställs enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Försäkringen kan till exempel ersätta dina kostnader för sjukvård och rehabilitering samt inkomstbortfall.

Den lagstadgade lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar går före andra förmånsformer. Det innebär att ärendet först behandlas och ersätts som ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. När ersättningar beviljas från arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen tillämpas inga andra ersättningar.

Lagstadgad försäkring Ersättningar​
Arbetsolycksfallsförsäkringen

Undersöknings- och vårdavgifter och ersättningar för inkomstbortfall. 
Dessutom stöd för rehabilitering av yrkessjukdom eller efter olycka.

Be försäkringsanstalterna eller Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund om mer information om ersättningarna.

KOM IHÅG - Olyckan eller sjukdomen måste ha koppling till ditt jobb