Man ansöker om förmåner
och ersättningar på olika sätt

 

Ansökan görs på olika sätt för olika försäkringar. Försäkringsanstalten behöver dock alltid en skriftlig ansökan eller skadeanmälan.

På försäkringsanstaltens webbplats hittar du enklast information om hur man gör en ansökan. Om du behöver råd kan du kontakta försäkringsanstalternas rådgivning. Försäkringsanstalterna hjälper gärna till med ansökan eftersom en korrekt gjord ansökan snabbar upp behandlingen av din ansökan.

Med en skriftlig ansökan eller skadeanmälan säkerställer du att försäkringsanstalten får tillräcklig med information för att kunna fatta ett beslut. Om det gäller en skadehändelse ska du se till att ansökan eller anmälan innehåller tillräckligt med information om omständigheterna kring skadehändelsen.

KOM IHÅG - Se till att försäkringsanstalten får tillräckligt med information om dig