Kontrollera motiveringarna för beslutet

 

Pensionsanstalten och FPA måste motivera sitt beslut. Om motiveringarna är bra så kan du lättare förstå beslutet som har fattats och varför.
Det är din grundlagsenliga rättighet att få motiverade beslut. Det viktigaste syftet med motiveringarna är att visa att din ansökan har avgjorts opartiskt, behörigt och korrekt.

Om du vill få mer information om beslutet har du har rätt att få se handlingar och information som handlar om dig när du har tagit del av beslutet. Du har också rätt att veta vilka experter som har varit med och påverkat och fattat beslut om din ansökan.

Om din ansökan om pension eller rehabilitering avslås ska FPA eller pensionsanstalten se till att du får information om andra rehabiliteringsmöjligheter.

KOM IHÅG - Efter ett negativt beslut finns det andra möjligheter