Kontrollera motiveringarna 
för Patientförsäkringscentralens beslut 

 

Patientförsäkringscentralen måste motivera sitt beslut. Om motiveringarna är bra kan den sökande lättare förstå beslutet som har fattats och varför.

Det är din grundlagsenliga rättighet att få motiverade beslut. Det grundläggande syftet med motiveringarna är att visa att din ansökan har avgjorts opartiskt, behörigt och korrekt.

Om du vill få mer information om avgörandet av din ansökan kan du kontakta ersättningshandläggaren. Du har också rätt att få se handlingar som handlar om dig. Av dem och av beslutet framgår vilka som deltagit i behandlingen av ditt ärende.

KOM IHÅG - Kontakta Patientförsäkringscentralen om du vill veta mer