Kontrollera motiveringarna 
för försäkringsbolagets beslut 

 

Försäkringsbolaget måste motivera sitt beslut. Om motiveringarna är bra kan den sökande lättare förstå beslutet som har fattats och varför.
Det är din grundlagsenliga rättighet att få motiverade beslut. Det grundläggande syftet med motiveringarna är att visa att din ansökan har avgjorts opartiskt, behörigt och korrekt.

Om du vill få mer information om beslutet har du har rätt att få se handlingar och information som handlar om dig. Du har också rätt att veta vilka experter som har varit med och påverkat och fattat beslut om din ansökan.

KOM IHÅG - Kontakta trafikförsäkringsbolaget om du vill ha mer information