Kontrollera motiveringarna för försäkringsanstaltens beslut 

 

Försäkringsanstalten måste motivera sitt beslut. Med hjälp av motiveringarna kan den sökande lättare förstå beslutet som har fattats och varför.
Det grundläggande syftet med motiveringarna är att visa dig att din ansökan har avgjorts opartiskt, behörigt och korrekt. 

Om du vill få mer information om avgörandet av din ansökan ska du först kontakta försäkringsanstalten. Du har rätt att få se handlingar och information som handlar om dig. Du har också rätt att få veta vilka experter som har varit med och fattat beslutet.

KOM IHÅG - Kontakta försäkringsanstalten om du vill veta mer