Fråga om råd i försäkringsärenden när du blir sjuk;

​Om du blir sjuk ska du i god tid ta reda på vilken försäkring som kan hjälpa dig. Det snabbaste svaret får du av försäkringsanstalterna.

Du kan också få information och råd av företagshälsovården, hälsovårdscentralen eller sjukhuset. Om det blir aktuellt för dig att göra en ansökan om förmån eller ersättning är det vanligen bäst att börja med att ta kontakt personligen.

Sjukdom eller skada
Försäkring
Försäkringsanstalt

Kortvarig sjukdom

Sjukförsäkringen

FPA

Långvarig sjukdom

 Folkpension
Arbetspension

FPA
Arbetspensionsanstalterna

Skada orsakad av olycksfall
i arbetet eller arbetsrelaterad sjukdom


Arbetsolycksfalls-
försäkringen


Försäkringsbolagen

Skada eller sjukdom
orsakad av trafikolycka


Trafikförsäkringen Försäkringsbolagen
Skada eller sjukdom
orsakad av hälso- och sjukvården


Patientförsäkringen

Patientförsäkrings-
centralen


Försäkringarna ersätter inkomstbortfall och kostnader i olika livssituationer. För en del försäkringar är din arbetsförmåga grunden för ersättningen. För en del försäkringar är det hur sjukdomen eller skadan har uppkommit som avgör om du får ersättning. Storleken på vissa ersättningar påverkas bland annat av hur allvarlig sjukdomen eller skadan är.

När enskilda förmåner eller ersättningar ska beviljas är det av betydelse vilka andra förmåner eller ersättningar du har fått. Ersättningar från trafik- och olycksfallsförsäkringen och sjukförsäkringsdagpenningen går till exempel före sjukpension. .

KOM IHÅG - Be om råd och skaffa information innan du gör ansökan