Försäkringsanstalten utreder din rätt

Det är försäkringsanstaltens uppgift att utreda din rätt till en förmån eller ersättning. Behandlingen av ansökan handlar om att trygga ditt rättskydd. Rättskyddet tryggas då den sökande får den förmån eller ersättning som han eller hon enligt lagen har rätt till. Till rättsskyddet hör också att försäkrings- och ersättningsfrågor ska behandlas inom skälig tid och att man iakttar tystnadsplikt.

Det är försäkringsanstaltens uppgift att utreda din rätt till en förmån eller ersättning. Behandlingen av ansökan handlar om att trygga ditt rättskydd. Rättskyddet tryggas då den sökande får en sådan förmån eller ersättning som han eller hon enligt lagen har rätt till. Till rättsskyddet hör också att försäkrings- och ersättningsfrågor ska behandlas inom skälig tid och att man iakttar tystnadsplikt.

Försäkringsanstaltens utredningen och beslutsfattandet är lagstadgad myndighetsverksamhet. De regleras av förvaltningslagen och försäkringslagstiftningen.

KOM IHÅG - Försäkringsanstalten utreder dina rättigheter, inte ditt hälsotillstånd