Försäkringsanstalten måste motivera sitt beslut

 

Försäkringsanstalten måste alltid motivera sitt beslut. Om motiveringarna är bra kan den sökande lättare förstå beslutet som har fattats och varför. Det är en grundlagsenlig rättighet att få motiverade beslut. Det grundläggande syftet med motiveringarna är att visa att din ansökan har avgjorts opartiskt, behörigt och korrekt.

Om du vill få mer information om avgörandet av din ansökan kan du kontakta företagsanstalten. Du har rätt att få se handlingar och information som handlar om dig när du har tagit del av beslutet. Du har också rätt att få veta vilka experter som har varit med och påverkat och fattat beslut om din ansökan.

KOM IHÅG - Om du vill veta mer om beslutet ska du kontakta försäkringsanstalten