Förarens uppförande 
påverkar ersättningen 

 

Trafikförsäkringen ger i huvudsak ersättning för de skador och men som orsakats av en olycka. Dessutom kan trafikförsäkringen till exempel ersätta dina kostnader för sjukvård och rehabilitering samt inkomstbortfall.

Från trafikförsäkringen betalas personskadeersättning ut även om ingen är skyldig till olyckan. Förarens uppförande i trafiken kan ändå sänka de ersättningar som betalas ut till honom eller henne. Rattfylleri eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten kan till exempel sänka ersättningarna och i vissa fall rentav innebära att föraren inte längre har rätt till ersättning.

Lagstadgad försäkring Ersättningar
Trafikförsäkringen Ersättning för sjukvårdskostnader 
Ersättning för inkomstbortfall 
Ersättning för försenad arbetsinkomst 
Ersättning för sveda och värk 
Ersättning för bestående men 
Ersättning för bestående kosmetiskt men 
Invalidpension 
Familjepension 
Rehabilitering 
Trafikförsäkringens vårdbidrag 

Till skillnad från många andra försäkringar har trafikförsäkringen inget maximibelopp för ersättningar som betalas ut för personskador. Be ditt försäkringsbolag eller Trafikförsäkringscentralen om mer information om ersättningarna. 

KOM IHÅG - Trafikförsäkringen ersätter i huvudsak personskador