Du kan överklaga beslutet
till besvärsnämnden för social trygghet

 

Kontakta FPA om du är missnöjd med FPA:s beslut. FPA har en skyldighet att utreda om beslutet kan omprövas.
Du måste lämna in besväret inom 30 dagar från det att du har tagit del av beslutet.

Om FPA inte omprövar sitt beslut kan ditt ärende överlåtas till besvärsnämnden för social trygghet. Nämnden är tillsatt av statsrådet. Du behöver inte betala för att få ärendet behandlat av besvärsnämden.

Om du inte är nöjd med nämndens avgörande kan du överklaga till försäkringsrätten.

KOM IHÅG - Överklaga inom 30 dagar