Du kan överklaga beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet eller besvärsnämnden för arbetspensionsärenden

 

Kontakta den som har avgjort ditt ärende om du är missnöjd med pensionsanstaltens eller FPA:s beslut. Pensionsanstalten och FPA har en skyldighet att utreda om beslutet kan omprövas. 

Du måste lämna in besväret inom 30 dagar från det att du har tagit del av beslutet.

Om pensionsanstalten eller FPA inte omprövar sitt beslut överlåter de ditt ärende till besvärsnämnden för social trygghet. Besvär mot pensionsanstalternas beslut avgörs av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Besvär mot FPA:s beslut avgörs av besvärsnämnden för social trygghet. Du behöver inte betala för att få ärendet behandlat av besvärsnämnderna. Båda nämnderna är tillsatta av statsrådet. Pensionsanstalterna och FPA är bundna av nämndernas beslut.

Om du inte är nöjd med besvärsnämndens beslut kan du överklaga till försäkringsrätten.

KOM IHÅG - Överklaga inom 30 dagar