Du kan överklaga beslutet

 

Om du inte är nöjd med försäkringsanstaltens beslut kan du följa besvärsanvisningen som är bifogad till beslutet.

Det är bra att lämna in besväret så fort som möjligt eftersom besvärstiden är begränsad. Besvärstiden hittar du i besvärsanvisningen som bifogats till beslutet.

Mer information om ändringssökande

KOM IHÅG - Lämna in besväret inom tidsfristen