Berätta om olyckan för din läkare och kontrollera att det antecknas korrekt

 

Berätta om olyckan eller den misstänkta yrkessjukdomen för din läkare så snart som möjligt. Det kan vara väldigt svårt att utreda och bedöma en olycka som har drabbat dig om det har gått lång tid sedan olyckan.
Var alltid noggrann när du berättar om en olycka, skador, sjukdomar och andra hälsoproblem för din läkare. Informationen påverkar både vården du får och avgörandet av ditt försäkringsärende.

Det är inte läkarens uppgift att sköta om eller tolka dina ersättningsärenden. Läkarens uppgift är att ge dig bästa möjliga sjukvård och ge så noggrann medicinsk information om dig som möjligt till stöd för försäkringsanstaltens ersättningsbeslut. Din läkare skriver ett utlåtande och skickar det direkt till försäkringsanstalten.

KOM IHÅG - Berätta för din läkare om olyckan så snart som möjligt