Din arbetsförmåga bedöms 60 och 90 dagar från det att arbetsoförmågan börjat

 

Om du är anställd bedöms din arbetsförmåga vid företagshälsovården senast 60 och 90 dagar från det att du beviljats sjukdagpenning. Syftet med kontrollerna är att påbörja åtgärder som stöder din arbetsförmåga innan din sjukdagpenning är slut. Ofta leder någon av kontrollerna till att du uppmanas ansöka om rehabilitering.
Var noggrann när du berättar om dina hälsoproblem för din läkare. Informationen påverkar både vården du får och avgörandet av ditt ansökan om pension eller rehabilitering.

Det är inte läkarens uppgift att ta hand om dina förmåns- eller ersättningsärenden. Läkarens uppgift är att ge dig bästa möjliga sjukvård och ge så noggrann medicinsk information om dig som möjligt till stöd för pensionsanstaltens och FPA:s ersättningsbeslut. Läkarutlåtandet är det viktigaste dokumentet.

När arbetsoförmågan pågått i över tre månader (FPA)

KOM IHÅG - Din arbetsförmåga bedöms i flera skeden