Be om råd när du gör ansökan

 

Läs mer på webben innan du ansöker om rehabiliteringsförmåner eller invalidpension. Många förmåner kan man ansöka om via pensionsanstalternas och FPA:s e-tjänster. Diskutera också saken med en expert från pensionsanstalten, FPA eller företagshälsovården. De ger dig råd.
Du behöver ett läkarutlåtande för din ansökan. Läkarutlåtandet innehåller ofta en vård- och rehabiliteringsplan. Planen behövs om du ansöker om rehabilitering. Du kan behöva andra utredningar för din ansökan också.

När pensionsanstalten och FPA fattar beslut om invalidpension måste de enligt lagen säkerställa att man först har utrett dina möjligheter till yrkesinriktad rehabilitering.

Man ansöker om rehabiliteringsförmåner och invalidpension på olika blanketter, men samma läkarutlåtande kan användas till båda ansökningarna.

KOM IHÅG - Du behöver ett läkarutlåtande för ansökan