Arbetsgivaren kan ansöka om sjukdagpenning åt dig

 

Om du är anställd och din arbetsgivare betalar ut lön under sjukfrånvaron kan din arbetsgivare ansöka om sjukdagpenning åt dig från FPA. Kollektivavtalen fastställer hur länge arbetsgivaren betalar ut lön åt den som är sjuk. Om din sjukfrånvaro fortsätter när löneutbetalningen har upphört betalar FPA sjukdagpenning åt dig.

Om du inte är anställd ska du göra ansökan om sjukdagpenning själv. Du gör ansökan enklast via FPA:s e-tjänst för privatpersoner.

FPA ber vid behov dig om mer information eller en egen ansökan. Du kan kontrollera informationen som din arbetsgivare uppgett via FPA:s e-tjänst.

KOM IHÅG - Om du inte är anställd ska du göra ansökan själv