Ansöka om förmån vid sjukdom

Om du blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom kan du ansöka om sjukdagpenning från FPA. Sjukdagpenningen är en ersättning för ditt inkomstbortfall. Dagpenningen betalas ut efter en självrisktid. Självrisktiden är vanligen den första sjukdagen + nio vardagar.

Om du är företagare eller lantbruksföretagare kan du få FöPL- eller LFöPL-dagpenning för en del av självrisktiden för sjukdagpenningen.