Ansöka om förmån vid nedsatt arbetsförmåga

När arbetsoförmågan pågått i över tre månader (FPA)Långvarig sjukdom kan försämra din arbetsförmåga. Då är det bra att reda ut om rehabilitering skulle kunna hjälpa dig. 

Rehabilitering främjar funktionsförmågan, självständigheten, välmåendet, möjligheten att vara delaktig och sysselsättningen. Medicinsk rehabilitering är en del av sjukvården och ordnas av hälsovårdscentraler och sjukhus. Syftet med yrkesinriktad rehabilitering är att förbättra eller upprätthålla arbetsförmågan och inkomstmöjligheterna för den som rehabiliteras. Man kan få rehabilitering om sjukdom eller skada riskerar leda till arbetsoförmåga inom de närmaste åren eller väsentligen riskerar försvaga arbets- och funktionsförmågan. 

Du kan ansöka om rehabilitering fast du fortfarande arbetar. Risk för arbetsoförmåga kan vara skäl nog att ansöka om stöd. Utöver din egen ansökan behövs ett läkarutlåtande som du kan be din företagsläkare om. Yrkesinriktad rehabilitering ger bäst resultat medan du fortfarande arbetar.