Ansöka om ersättning för patientskada

Patientförsäkringen ersätter dig för personskador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvården i Finland. Hälso- och sjukvård består exempelvis av vård som ges på sjukhus, hälsovårdscentraler och privata läkarstationer. Vård innebär också vård som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ger utanför en vårdanstalt.
Patientskador är huvudsakligen felbehandlingar. Största delen av fallen är olyckor som har uppstått då patienten undersökts, vårdats eller fått behandling. En skada kan till exempel vara en komplikation efter en operation, såsom en nervskada eller en försenad sjukdomsdiagnos, som sannolikt skulle ha kunnat undvikas om man hade agerat annorlunda