Ansöka om ersättning efter trafikolycka

Om du råkar ut för en trafikolycka kan du ansöka om ersättning från trafikförsäkringen. Trafikförsäkringen ersätter personskador du ådragit dig när du rört dig med ett motorfordon. Försäkringen ersätter också den oskyldiga partens kostnader för reparation av fordonet.