Ansöka om ersättning efter olycksfall i arbetet

Om du har råkat ut för en olycka på arbetet eller i en arbetsrelaterad situation kan du få ersättningar från olycksfallsförsäkringen. En olycka är plötslig, oväntad och sker oberoende av dig. Om du till exempel halkar på ett halt golv på din arbetsplats och skadar huvudet är det troligen fråga om ett olycksfall i arbetet.

Försäkringen ersätter också misstänkt yrkessjukdom och yrkessjukdomar. Du kan ha en yrkessjukdom om din sjukdom sannolikt och huvudsakligen har orsakats av fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer på ditt arbete. Gaser eller vätskor som hanteras på arbetet kan till exempel orsaka en yrkessjukdom som man kan få ersättning för. Sjukdomar som orsakas av ålder eller annan mänsklig utveckling är inte olycksrelaterade skador.