Ansök om ersättning med en skadeanmälan

 

Man ansöker om ersättning genom att göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. 

Skadeanmälan ska göras till Patientförsäkringscentralen inom tre år från det att du får veta om eller lägger märke till skadan. I speciella fall kan man kräva ersättning senare också. Man ska dock ansöka om ersättning senast tio år efter vårdtillfället.

Du behöver en blankett för din anmälan. Den får du på Patientförsäkringscentralen eller av patientombudsmannen.

KOM IHÅG - Gör anmälan inom tre år