Ansök om ersättning från försäkringsbolaget med en skadeanmälan

 

Man ansöker om ersättning från försäkringsbolaget genom att göra en skadeanmälan. 

Trafikskadeanmälan (LVK)

Flera personer kan göra anmälan. När en trafikolycka har inträffat kan den som orsakat olyckan, fordonets ägare eller den som är försäkrad göra en skadeanmälan till försäkringsbolaget.

Försäkringstagaren är skyldig att ge försäkringsbolaget all den information som behövs för att behandla ersättningarna.

KOM IHÅG - Du kan vara skyldig att ge försäkringsbolaget information