Anmäl olyckan till din arbetsgivare och kontrollera att det antecknas korrekt

 

Berätta omedelbart för arbetsgivaren om olyckan eller misstanke om yrkessjukdom. Behandlingen av ersättningsärendet börjar med att din arbetsgivare gör en anmälan om olycka eller yrkessjukdom till försäkringsanstalten.
Du behöver alltså inte själv ansöka om ersättning, utan arbetsgivarens anmälan och ett läkarbesök räcker. Kontrollera dock att din arbetsgivare har fyllt i och skickat in olycksfallsanmälan och att olyckan har antecknats korrekt i den. Anmälan ska göras så snart som möjligt efter att olyckan inträffat.

Ibland kan behandlingen av ersättningen få sin början på ett annat sätt. Försäkringsanstalten har en skyldighet att börja utreda ett ersättningsärende när anstalten får exempelvis ett läkarintyg. Utredningsskyldigheten börjar så fort det har inkommit uppgifter om en olycka som antagligen medför ersättningsskyldighet

KOM IHÅG - Anmäl olyckan till din arbetsgivare så snart som möjligt