Sairauspäivärahaa enintään
300 arkipäivältä

Voit saada sairauspäivärahaa, jos olet ollut työkyvyttömyyttä edeltävien kolmen kuukauden aikana.

  • työntekijänä
  • yrittäjänä
  • ammatinharjoittajana
  • opiskelemassa päätoimisesti
  • työttömänä työnhakijana
  • hoitamassa omaa talouttasi
  • sapatti- tai vuorotteluvapaalla
  • omais- tai perhehoitajana.

Kela maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 arkipäivältä. Ennen määräajan umpeutumista Kela ja muut vakuutuslaitokset ryhtyvät selvittämään, olisiko kuntoutuksesta apua sairautesi hoidossa ja työkykysi tukemisessa. 

Lakisääteinen vakuutus Etuuksia
Sairausvakuutus

Sairauspäiväraha
Osasairauspäiväraha

Lisäksi sairausvakuutus voi korvata osan yksityislääkärin ja yksityisen hammaslääkärin palkkioista sekä lääkärin määräämästä hoidosta ja tutkimuksista. Sairausvakuutus voi myös korvata osan lääkekustannuksista ja sairastamiseen liittyvistä matkakustannuksista.

Toimeentulo sairauden ja kuntoutuksen aikana

Jos toimintakykysi on alentunut, mutta sinulla on mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti, Kela voi myöntää sinulle osasairauspäivärahaa. Osa-aikainen työ on vapaaehtoinen järjestely. Siihen tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Se ei saa vaarantaa terveyttä eikä toipumista. Osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta ajalta ja enintään 120 arkipäivältä.

Jos työkyvyttömyytesi on aiheutunut tapaturman, ammattitaudin tai liikennevahingon vuoksi, päiväraha maksetaan sinulle näistä vakuutuksista. Mikäli korvausten maksu viivästyy, voit saada Kelasta tältä ajalta sairauspäivärahaa.

Kysy lisätietoa etuuksista Kelasta.

MUISTA - Voit hakea myös osasairauspäivärahaa