Pyydä potilasasiamies avuksesi

 

Kerro aina terveydellisistä ongelmista lääkärillesi huolellisesti. Tiedot vaikuttavat paitsi hoitoosi myös vakuutusasiasi ratkaisuun.

Hoitavan lääkärin tehtävänä ei ole hoitaa etuus- tai korvausasioitasi. Lääkärisi tehtävänä on antaa parasta mahdollista sairaanhoitoa ja kirjata havaintonsa ja toimenpiteensä sairauskertomukseen. Potilasvakuutuskeskus hankkii ne hoitolaitoksista ratkaisunsa pohjaksi.

Jos olet tyytymätön hoitotulokseen, keskustele epäonnistumisen syistä hoitavan lääkärin tai muun asianosaisen kanssa. Mikäli epäilet potilasvahinkoa, pyydä avuksesi potilasasiamies.

Potilasasiamiehen tehtävänä on neuvoa ja avustaa sinua, kun olet tyytymätön saamaasi hoitoon tai kohteluun. Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi.

Potilasasiamies ei ole Potilasvakuutuskeskuksen työntekijä eikä edustaja. Potilasasiamies ei ota kantaa lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei myöskään ota kantaa siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

MUISTA - Potilasasiamies antaa tietoa oikeuksistasi