Potilasvakuutuskeskus arvioi vahingon korvattavuuden ja korvausten suuruuden

 

Kun vahinkoilmoitus on tehty, Potilasvakuutuskeskuksen korvauskäsittelijä hankkii hoitopaikoistasi kaikki vahinkoilmoitukseesi liittyvät asiakirjat ja lausunnot. 

Tämän jälkeen keskuksen asiantuntijalääkäri tekee näiden tietojen perusteella arvion siitä, onko kysymyksessä korvattava potilasvahinko. Sitten korvauskäsittelijä laatii asiasta korvauspäätöksen.

Potilasvakuutuskeskus käyttää pysyvän lääketieteellisen haitan arvioinnissa ja korvauspäätöksen tekemisessä soveltuvin osin sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemaa haittaluokitusta. Keskuksen asiantuntijat arvioivat haittaluokkasi sinusta hankittujen sairauskertomusten perusteella. 

Mikäli kysymyksessä on potilasvahinko, tämän jälkeen Potilasvakuutuskeskus selvittää erikseen maksettavien korvausten suuruuden. Potilasvakuutuksessa maksettavat korvaukset perustuvat vahingonkorvauslakiin sekä soveltuvin osin liikennevahinkolautakunnan ohjeisiin ja normeihin. 

Noin puolet vahinkoilmoituksista pystytään ratkaisemaan puolessa vuodessa, mutta oikeudellisesti ja lääketieteellisesti hankalan asian käsittely voi viedä pitempäänkin.

MUISTA -  Hakemuksesi käsittely voi kestää pitkään