Potilasvahinko vai huono hoitotulos?

 

Jotta terveyden- ja sairaudenhoidon vahinko voidaan korvata sinulle, sillä on oltava selkeä yhteys saamasi hoidon toimenpiteisiin, välineisiin tai olosuhteisiin. Vahinko on eri asia kuin huono hoitotulos. Aina ei esimerkiksi sairauden tai vamman laadun vuoksi ole mahdollista saavuttaa hyvää hoitotulosta. Tällaista seurausta ei korvata, jos hoito on tehty hoitovaatimusten mukaisesti, eikä vahinko siitä huolimatta ollut vältettävissä.

Potilasvakuutuksesta korvataan pääasiassa hoidosta aiheutuneita vammoja ja haittoja. Lisäksi vakuutus voi korvata sinulle esimerkiksi sairaanhoidon kustannuksia sekä toimeentulon menetyksen. 

Lakisääteinen vakuutus Korvauksia
Potilasvakuutus

Korvaus työansion menetyksestä
Korvaus pysyvästä haitasta
Korvaus tilapäisestä haitasta
Korvaus pysyvästä kosmeettisesta haitasta
Korvaus hautauskuluista
Korvaus elatuksen menetyksestä
Korvaus muista kuluista

Potilasvakuutus on toissijainen useimpiin lakisääteisiin etuuksiin ja korvauksiin nähden. Toissijaisuus tarkoittaa, että potilasvakuutuksesta korvataan ne kustannukset ja menetykset, joita muut vakuutukset eivät kata.

Kysy lisätietoa korvauksista Potilasvakuutuskeskuksesta.

MUISTA - Tarkista, voitko saada korvausta muista vakuutuksista