Voit valittaa päätöksestä liikennevahinkolautakunnalle

Jos liikennevakuutusyhtiösi päätös on mielestäsi perustunut puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen, ota yhteys yhtiösi korvauskäsittelijään ja pyydä asian käsittelyä uudelleen.

Voit myös valittaa päätöksestä liikennevahinkolautakunnalle, joka antaa asiassa ratkaisusuosituksen. Sinun on tehtävä lausuntopyyntö lautakunnalle vuoden kuluessa korvauspäätöksen antamisesta.

Liikennevahinkolautakunta on valtioneuvoston asettama ja sen tehtävänä on antaa suosituksia liikennevahinkojen korvaamisesta. Lautakunnan ratkaisusuositukset eivät sido liikennevakuutusyhtiöitä, mutta yhtiöt noudattavat niitä lähes poikkeuksetta. Asian käsittely muutoksenhakulautakunnassa on sinulle maksuton.

Mikäli et ole tyytyväinen vakuutusyhtiön päätökseen, voit nostaa kanteen vakuutusyhtiötä vastaan yleisessä tuomioistuimessa.

MUISTA - Tee lausuntopyyntö vuoden kuluessa korvauspäätöksen antamisesta