Voit valittaa päätöksestä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle

 

Jos vakuutuslaitoksen päätös on mielestäsi perustunut puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen, ota yhteyttä vakuutuslaitoksen korvauskäsittelijään. Vakuutuslaitoksella on velvollisuus selvittää, voiko se oikaista päätöksensä.

Sinun on tehtävä oikaisupyyntö 30 päivän kuluessa siitä, kun saat päätöksen tiedoksesi.

Jos vakuutuslaitos ei oikaise päätöstään, se lähettää valituksesi edelleen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on valtioneuvoston nimittämä Lautakunta käsittelee lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevat valitusasiat. Lautakunnan päätökset sitovat vakuutuslaitoksia. Asian käsittely lautakunnassa on sinulle maksuton.

Mikäli et ole tyytyväinen lautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä vakuutusoikeuteen.

MUISTA - Tee oikaisupyyntö 30 päivän kuluessa