Voit valittaa päätöksestä sosiaaliturvan muutoksen- hakulautakuntaan tai työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan

 


Jos olet tyytymätön eläkelaitoksen tai Kelan päätökseen, ota yhteyttä hakemuksesi ratkaisijaan. Eläkelaitoksella ja Kelalla on velvollisuus selvittää, voiko se oikaista päätöksensä.

Sinun on tehtävä valitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Jos eläkelaitos tai Kela ei oikaise päätöstään, ne siirtävät asiasi muutoksenhakulautakunnan ratkaistavaksi. Eläkelaitosten päätöksiä koskevia valituksia ratkaisee työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta. Kelan päätöksiä koskevia valituksia ratkaisee sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta. Asian käsittely muutoksenhakulautakunnissa on sinulle maksutonta. Molemmat lautakunnat ovat valtioneuvoston asettamia. Niiden ratkaisut sitovat eläkelaitoksia ja Kelaa.

Mikäli et ole tyytyväinen muutoksenhakulautakunnan ratkaisuun, voit valittaa asiasta vakuutusoikeuteen.

MUISTA -  Tee valitus 30 päivän kuluessa