Kun sairastut, kysy neuvoa vakuutusasioissa 

​Jos sairastut, tarkista ajoissa mistä vakuutuksesta voit saada apua. Nopeimmin saat vastauksen vakuutuslaitoksista.

Voit saada tietoa ja neuvoa myös työterveyshuollosta, terveyskeskuksesta tai sairaalasta. Jos etuuden tai korvauksen hakeminen tulee omassa elämässäsi ajankohtaiseksi, henkilökohtainen yhteydenotto on yleensä paras tapa aloittaa.

 

Sairaus tai vamma Vakuutus Vakuutuslaitos

Lyhytaikainen sairaus

Sairausvakuutus
 
Kela
 
Pitkäaikainen sairaus
 

Kansaneläke
Työeläke

Kela
Työeläkelaitokset

Työtapaturman aiheuttama
vamma tai työstä johtuva sairaus
 
Työtapaturma-
vakuutus
 
Vakuutusyhtiöt
 
Liikennevahingon aiheuttama
vamma tai sairaus
 
Liikennevakuutus
 
Vakuutusyhtiöt
 
Terveydenhuollon aiheuttama
vamma tai sairaus
 
Potilasvakuutus
 
Potilasvakuutus-
keskus
 

Vakuutukset korvaavat toimeentulon menetystä ja kustannuksia elämän eri tilanteissa. Osassa vakuutuksista korvauksen perusteena on työkykysi. Osassa vakuutuksista korvauksen perusteena taas on, miten sairaus tai vamma on sinulle syntynyt. Tiettyjen korvausten suuruuteen vaikuttavat muun muassa sairauden tai vamman vakavuus.

Yksittäisen etuuden tai korvauksen myöntämisessä on merkitystä sillä, mitä muita etuuksia tai korvauksia olet saanut. Esimerkiksi liikenne- ja tapaturmavakuutuksen korvaukset ja sairausvakuutuksen päiväraha ovat ensisijaisia työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden.

MUISTA - Kysy neuvoa ja hanki tietoa, ennen kuin teet hakemuksen